Welkom bij "Expeditie Leven"

hiking en re-integratie

[email protected] | 06 - 47 120 275

verwijzers

Eens sparren over de mogelijkheden tot samenwerking? Neem gerust contact op

of bel 06-47120275!

Om deelnemers van Expeditie Leven zo goed mogelijk te begeleiden in hun angst, depressie of burn-out klachten of in hun proces trauma-/verliesverwerking, kan samengewerkt worden met andere professionals.

Zo wordt er samengewerkt met Rob Schut, acupuncturist. De therapie, coachings- en trainingstrajecten die gevolgd worden bij Expeditie Leven, worden extra versterkt door acupunctuur. Door naast de psychische klachten ook aandacht te hebben voor de fysieke klachten, wordt het herstelproces bespoedigd. Ook bij neven effecten als slapeloosheid en een te kort aan energie is de acupunctuur ondersteunend.

Ook is er samenwerking met een jobcoach, die de begeleiding kan verzorgen richting begeleid en regulier werk en/of uitzendwerk.

Verder kan er desgewenst uiteraard samenwerkt worden met huisartsen en arbodiensten e.d.

UWV

Expeditie Leven kan als onderaannemer voor een uitvoerder voor het UWV fungeren bij re-integratie van deelnemers met angst, depressie, trauma, verlies of burn-out gerelateerde problematiek, die intensieve psychische begeleiding en training nodig hebben om te kunnen re-integreren.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op of bel 06 - 47 120 275!